Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Jedyne takie szkolenie w Polsce - organizowane nieprzerwanie od 1990!

Edycje warszawskie i regionalne, standardowe weekendowe i intensywne wakacyjne, w formule otwartej i na zamówienie firm

Wersja demonstracyjna
e-repetytorium
  • Pierwsi w Polsce, przy udziale wybitnych fachowców opracowaliśmy program szkolenia
  • Przeszkoliliśmy już tysiące uczestników, którzy zasiadają w radach nadzorczych wielu spółek lub z powodzeniem nimi kierują jako prezesi zarządów
  • Najpełniejsze e-repetytorium - testy sprawdzające wiedzę i symulacja egzaminu
  • Wysoka zdawalność egzaminu wśród absolwentów kursu
  • Doświadczeni i cenieni wykładowcy
  • Komplet materiałów szkoleniowych i aktów prawnych
  • Możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej edycji - ze względu na miejsce zamieszkania, czas i zatrudnienie
  • Wieloletnie doświadczenie wykładowców i zespołu organizującego zajęcia, pozwalające otrzymywać najwyższy w kraju poziom szkolenia

Szkolenie obejmuje program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz w zarządzeniu nr 20 Ministra Skarbu Państwa z 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®