Adresaci

  • Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego
  • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
  • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych
  • Właściciele firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego
Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®