Korzyści

  • Możliwość dostępu do internetowego repetytorium - nowoczesnego e-narzędzia pozwalającego na uzupełnienie i sprawdzenie wiedzy oraz przeprowadzenie symulacji egzaminu, regularnie aktualizowane
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych
  • Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką
  • Udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę cenionych i doświadczonych wykładowców
  • Zdobycie wiedzy umożliwiającej uczestnikom szkolenia pomyślne zdanie egzaminu państwowego i rzetelne wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce
  • Omówienie najczęstszych błędów z symulacyjnych testów egzaminacyjnych - dodatkowa 4,5-godzinna sesja
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®