Materiały szkoleniowe

  • Autorskie opracowania, skrypty i ćwiczenia, pozwalające na powtórzenie i ugruntowanie wiedzy po zajęciach
  • Komplet aktów prawnych w wersji papierowej i elektronicznej
  • Kodeksy w formie książkowej
  • Literatura uzupełniająca: “Prawo Spółek”, “Prawo Przedsiębiorcy”
Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®