Organizacja zajęć

  • Czas trwania: 5 sesji weekendowych, 100h. Zajęcia odbywają się w piątki po południu (w godz. 15.00 - 20.30) oraz soboty i niedziele (w godz. 9.00 - 17.30).
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na konto IBD Business School Sp. z o.o., która jest przekazywana przelewem zbiorowym na konto Zakładu Obsługi MSP. Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Kadr i Szkoleń Ministerstwa Skarbu Państwa - ul. Krucza 36 / Wspólna 6; tel. (22) 695 85 11 lub 695 87 57.
  • Miejsce szkolenia: Warszawa, Serock, Katowice, Poznań i inne miasta (oraz lokalizacje wskazane przez firmę zamawiającą kurs w formule zamkniętej)

Szczegółowe informacje o cenie, opłacie egzaminacyjnej i terminach

Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®