Wykładowcy

Kadra prowadząca zajęcia na kursie to wysokiej klasy specjaliści, z praktyką w biznesie i wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej w zakresie:

  • ekonomii
  • rynku kapitałowego
  • zarządzania
  • corporate governance
  • prawa
  • finansów i rachunkowości
  • marketingu
Copyright reserved IBD Business School - szkolenia, doradztwo i badania ©2018 ®